“Narenciyede Yaşanacak Kara Leke Hastalığı Avrupa için Yıkıcı Olabilir” Copa Cogeca’ dan alıntıdır.

Avrupa Birliği Tarımsal Organizasyonu Başkanı Copa Cogeca Güney Afrika’dan Avrupa’ya yayılabilecek “Kara Leke” hastalığı nedeniyle çağrıda bulundu: “Risk alamayız.”

Genel Sekreter Pekka Peasonen Avrupa Komisyonuna bir yazı yazdı. Avrupa Gıda Koruması Merkezinin (EFSA) önerisine göre, Güney Afrika’dan ithalat yoluyla Avrupa bahçelerine yayılabilecek hastalıktan dolayı, Komisyon bu yüksek riski göz ardı etmemelidir.

Peasonan’a göre “Kara Leke” şu anda Avrupa’da var olmayan bir hastalık ancak yayılması durumunda, narenciye üreticileri için korkunç sonuçlar yaratabilir.

Yine Peasonan’a göre meyvecilik sektörü Avrupa için hem ekonomik açıdan hem de sosyal açıdan çok önemlidir. Sektör Avrupa’ya yüksek kalitede üretim sağlamakla birlikte, özellikle güneyde kırsal kesim için hem alt kesimden hem de üst kesimden milyonlarca insana istihdam sağlamaktadır.

“Hastalığı ithal etme riskini alamayız. Hastalığın etkileri narenciye üreticileri için çok yıkıcı olur ve bu durumda zaten zor zamanlar yaşayan Güney Avrupa ülkeleri, daha sert krizlere maruz kalabilir.”  

Peasonan’ın uyarısı Güney Afrika’dan gerçekleştirilecek ithalat sezonu öncesinde başlamakta ve limanlara dev bitki sağlığı kontrol birimleri kurulmasını içermektedir.

“Söz konusu Güney Afrika ithalatında 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 35 ve 28 kez zorla durdurma kaydedilmiştir. Dolayısıyla Avrupa önlemlerini sıkıştırmalı ve 2 Temmuz 214’te aldığı kararların yaptırımda ısrarcı olmalıdır. Liman girişlerinde, özellikle de Hollanda ve Birleşik Devletler gibi ana limanlarda daha büyük kontrol noktaları oluşturulmalıdır.”

“Avrupa yasalarında yapılacak düzenleme yoluyla ithalatta yüksek risk görüldüğünde tüm sınırların kapatılmasına yetki veren maddeler eklenmelidir.”

Bu durum Avrupa’nın bitki sağlığı problemidir ve Brüksel’den yönetilecek yüksek koruma stratejisi gerekmektedir.