2.NARENCİYE ÇALIŞTAYI

Narenciye Sektörü Mercek Altına Alındı

Narenciye sektörünün üretimden son tüketime kadarki süreçte yaşanılan sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara alternatif çözüm önerileri geliştirmek üzere Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve Narenciye Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Ali KAVAK' ın başkanlığında, AKİB ev sahipliğinde ve Narenciye Tanıtım Grubu'nun organizasyonunda, Bakanlık yetkilileri, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Üretici Birlikleri, Çiftçi Birlikleri, Ziraat Odaları, Ziraat Mühendisleri Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Tarım İl Müdürlükleri, ihracatçı firmalar, Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri yönetim kurulu üyeleri, Nakliye Dernekleri, Üniversitelerin Ziraat Fakülteleri, Araştırma Enstitüleri, Zirai ilaç firmaları, Gümrük Müdürlükleri, İl Kontrol Müdürlükleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Kalkınma Ajansları, Ambalaj Firmaları, Ulusal Turunçgil Konseyi üyeleri, paydaş kurum, kuruluş ve firmalardan oluşan yaklaşık 150 kişilik bir delegasyonun katılımı ile 22 Şubat 2014 Cumartesi günü Adana'da birinci Narenciye Çalıştayı gerçekleştirilmişti.

İkinci Narenciye Çalıştayı ise ilk çalıştayda belirlenen sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere 20 Haziran 2014 Cuma günü saat: 9.30' da Adana' da gerçekleştirildi.

İkinci çalıştayda Şubat ayında gerçekleştirilen ilk çalıştayda tespit edilen ana problemler üzerine odaklanılmış, her bir grubun bir problem üzerinde çalışması sağlanmıştır.

Konunun uzmanı kişilerce yapılan değerlendirmeler ve çözüm önerileri tüm ekiple paylaşılarak katılımlı ve etkileşimli bir çalışma ortamı sağlanmıştır.

8 ana sorun üzerinden grup çalışmaları yürütülmüştür.

Sorunların nedenleri ve çözüm önerileri ile ilgili yapılan çalışmalar sonrasında her grup sunumlarını gerçekleştirmiş, diğer katılımcıların yorum ve katkılarıyla çalışma zenginleşmiştir.

Narenciye sektörünün daha da gelişmesini sağlamak, her iki çalıştayda ortaya konulan tespitlerin ve tespit edilen sorunlara getirilen önerilerin pratik uygulamalarının hızlıca hayata geçirilmesi ile mümkündür.

Çalıştayın narenciye sektöründe gerek üretici gerek ihracatçı açısından yeni ufuklar açacağı, çalıştay esasına göre gerçekleştirilecek beyin fırtınası ve grupların fikir alış verişi ve çıkacak sonuç bildirgesinin kamuoyu ve ilgili Bakanlıklarla da paylaşılması vesilesi ile sektörün sorunlarına kalıcı çözümler bulunacağı öngörülmektedir.